EG-MULTIFUEL 17 - 60 KW

Kotły serii EG–MULTIFUEL o mocy od 20 do 60 kW to idealne rozwiązanie
do ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, a także gospodarstw
rolnych.

 

 

Małe gabaryty kotła oraz odpowiednio dobrana długość podajnika, w zależności od możliwości magazynowania paliwa, umożliwiają stworzenie taniego źródła ogrzewania z wykorzystaniem pomieszczenia kotłowni i dodatkowego pomieszczenia na magazyn paliwa. Standardowe wyposażenie kotła, tj. automatyczne rozpalanie, czyszczenie palnika i wymiennika oraz odpopielanie powodują, że obsługa kotłowni ograniczona zostaje do minimum.

 


 

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KOTŁA

WENTYLATOR WYCIĄGOWY

Dostarcza odpowiednią ilość powietrza potrzebnego do procesu spalania. W odróżnieniu od standardowo stosowanych wentylatorów nadmuchowych, wentylator wyciągowy umożliwia stabilną pracę kotła na słabszym ciągu kominowym oraz zapewnia bezpieczną eksploatację. Płynnie regulowana moc wentylatora umożliwia precyzyjną regulację i optymalne wartości emisyjne.

 

DOTYKOWY WYŚWIETLACZ

Działa niezwykle szybko i precyzyjnie. Dzięki umieszczonej grafice i logicznemu rozplanowaniu umieszczenia poszczególnych funkcji, jego użytkowanie jest niezwykle komfortowe.

 

KOMUNIKACJA INTERNETOWA

Moduł komunikacji internetowej umożliwia zdalny dostęp do kotła w celu monitoringu i ustawień zarówno pracy urządzenia jak i zarządzanych przez kocioł obiegów grzewczych.

   

SONDA LAMBDA

Szerokopasmowa sonda LAMBDA na bieżąco analizuje poziom O2
w spalinach. Odczyt z sondy przekazywany jest dalej do sterownika kotła. Oprócz funkcji diagnostycznej i informacyjnej, niezwykle cennej przy regulacji urządzenia.

   

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE WYMIENNIKA

Automatyczny system czyszczenia wymiennika pracuje w zadanym interwale czasowym, utrzymując wymiennik w czystości, zapewniając tym samym stale wysoką sprawność kotła. Dzięki zastosowaniu tego systemu, konwencjonalne czyszczenie urządzenia wykonywane jest jedynie sezonowo.

   

WYMIENNIK TRÓCIĄGOWY

Dzięki tego typu konstrukcji, w połączeniu z układem turbulatorów spalin, celowo wydłużona zostaje droga spalin, by uzyskać jak najwyższą sprawność urządzenia. Ponadto, w tego typu rozwiązaniu nie ma problemu z zaleganiem pyłów i sadzy na powierzchni wymiennika.

 

ŚLUZA CELKOWA

Zabezpiecza urządzenie przed występującym w kotłach stałopalnych zjawiskiem cofania się płomienia. Jest trwała i niezawodna. W przypadku stosowania paliwa w postaci nieregularnej zrębki, dodatkowo umożliwia selektywną pomoc w jego rozdrobnieniu.

 

CZYSZCZENIE PALNIKA

Automatyczny system czyszczenia palnika kotła pracuje w funkcji programu, który decyduje kiedy występuje konieczność jego uruchomienia, celem oczyszczenia powierzchni paleniska z pozostałych w wyniku spalania paliwa popiołów i żużli, utrzymując palnik w czystości, zapewniając tym samym efektywny proces spalania kolejnych porcji podawanego paliwa. Z uwagi na fakt, że urządzenia

 

 

 

ODPOPIELANIE

Automatyczny system odpopielania to funkcja cyklicznego odprowadzania popiołu powstałego w procesie spalania z paleniska do mobilnego popielnika.

 

Zasada działania

1. Napęd czyszczaków wymiennika ciepła
2. Sonda Lambda
3. Czyszczaki / Turbulatory
4. Powietrze pierwotne
5. Zapalarka
6. Śluza
7. Napęd czyszczenia palnika
8. Pierścień czyszczenia palnika
9. Ślimak odpopielania
10. Wentylator wyciągowy spalin
11. Ekranowana Izolacja wymiennika
12. Panel dotykowy sterownia
13. Tablica sterownicza
14. Drzwi kotła
15. Popielnik
Przykład 1. Zbiornik paliwa i kocioł znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni w domu jednorodzinnym.
Przykład 1. Zbiornik paliwa i kocioł znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni w domu jednorodzinnym.
Przykład 2. Kocioł znajduje się w kotłowni, zlokalizowanej w budynku. Zasobnik paliwa znajduje się w specjalnie do tego celu wydzielonym i przygotowanym pomieszczeniu. Zasyp paliwa odbywa się konwencjonalnie poprzez odpowiednio przygotowany właz w ścianie pomieszczenia lub – opcjonalnie w przypadku paliwa pellet – poprzez załadunek cysterną.
Przykład 2. Kocioł znajduje się w kotłowni, zlokalizowanej w budynku. Zasobnik paliwa znajduje się w specjalnie do tego celu wydzielonym i przygotowanym pomieszczeniu. Zasyp paliwa odbywa się konwencjonalnie poprzez odpowiednio przygotowany właz w ścianie pomieszczenia lub – opcjonalnie w przypadku paliwa pellet – poprzez załadunek cysterną.
Przykład 3. Kocioł znajduje się w kotłowni zlokalizowanej w budynku. Zasobnik paliwa – wykonany ze stali ocynkowanej i odporny na działania atmosferyczne - znajduje się na zewnątrz. Zasyp paliwa odbywa się z góry po otwarciu klap zasobnika dowolnie – wysypując paliwo z big-bagów lub poprzez załadunek ładowarką.
Przykład 3. Kocioł znajduje się w kotłowni zlokalizowanej w budynku. Zasobnik paliwa – wykonany ze stali ocynkowanej i odporny na działania atmosferyczne - znajduje się na zewnątrz. Zasyp paliwa odbywa się z góry po otwarciu klap zasobnika dowolnie – wysypując paliwo z big-bagów lub poprzez załadunek ładowarką.
Przykład 4. Kocioł znajduje się w kotłowni, zlokalizowanej w piwnicy budynku. Zasobnik paliwa znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy. Zasyp paliwa odbywa się poprzez samochód wyładowczy po otwarciu klap znajdujących się w suficie pomieszczenia.
Przykład 4. Kocioł znajduje się w kotłowni, zlokalizowanej w piwnicy budynku. Zasobnik paliwa znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy. Zasyp paliwa odbywa się poprzez samochód wyładowczy po otwarciu klap znajdujących się w suficie pomieszczenia.
Przykład 5. Kotłownia wraz z magazynem paliwa znajdują się w odrębnym budynku, zlokalizowanym niedaleko budynku mieszkalnego, do którego energia cieplna jest transferowana rurami preizolowanymi. Kocioł i zasobnik paliwa z systemem nagarniania znajdują się w odrębnych pomieszczeniach.
Przykład 5. Kotłownia wraz z magazynem paliwa znajdują się w odrębnym budynku, zlokalizowanym niedaleko budynku mieszkalnego, do którego energia cieplna jest transferowana rurami preizolowanymi. Kocioł i zasobnik paliwa z systemem nagarniania znajdują się w odrębnych pomieszczeniach.

Dostępne modele

17 kW 20 kW 27 kW 30 kW 40 kW 60 kW

Zastosowanie

- Domów jednorodzinne - Gospodarstwa domowe

Paliwa

- Zrębka Drzewana