SMOG STOP! - ŚLĄSKIE

Ruszył program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach

przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Zainteresowanych wymianą starego urządzenia grzewczego na nowy zapraszamy do naszej firmy.

Posiadamy do zaoferowania wiele urządzeń spełniających kryteria wymiany- kotły na paliwa stałe, głównie biomasowe w klasie 5

oraz spełniające wymogi Ecodesign2020.

Zaprezentujemy, przeszkolimy i pomożemy w wypełnieniu wniosku!

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html