CZAS NA ZRĘBKĘ

Zrębka drzewna to - obok pelletu drzewnego – najpopularniejsza frakcja biomasy, dostępna na
rynku paliw i jednocześnie NAJTAŃSZA

Ponieważ jest wytwarzana z drewna odpadowego, które już uprzednio zostało wysuszone do celów produkcyjnych. Zatem nie ma
problemu z nadmierną ilością wilgoci, jaka występuje w innych paliwach stałych.
Zrębka drzewna występuje na obszarze całego kraju. W procesie obróbki tartacznej oraz usług związanych z gospodarką
komunalną jest niechcianym odpadem, który jednak może być wykorzystany do produkcji meblarskiej (produkcji płyt pilśniowych
i wiórowych), w ogrodnictwie (zabezpieczenie przed chwastami oraz walor dekoracyjny), w przemyśle spożywczym (do wędzenia
wędlin) a także w energetyce (jako opał dla wysokowydajnych kotłów na biomasę).

 

Paliwa z drewna są CO2-neutralne. Znaczy to tyle, że w okresie wzrostu, drzewa absorbują tę samą ilość dwutlenku węgla, którą
emitują podczas spalania. Proces pozyskiwania zrębki – zarówno w formie odpadu, jak i dedykowanej produkcji,
jest procesem nieingerującym w środowisko i nie mającym żadnych szkodliwych skutków dla środowiska. Ogrzewanie zrębką
drzewną wpisuje się zatem w dbałość o klimat na świecie.

 

Zrębka, jako paliwo opałowe do kotłów na biomasę, ma długość w przedziale do 5-50 mm, przekrój do 30 mm, z 10% marginesem
tolerancji dla obu tych parametrów. Jakość energetyczna zależy od zawartości zanieczyszczeń, wilgotności, grubości zrębek, a
także rodzaju drewna - czy jest ono iglaste czy liściaste.

 

Zrębka o wysokiej zawartości wilgoci – 40-50 % to zazwyczaj odpad przemysłu tartacznego, który nadaje się do spalania
jedynie w kotłach dużej mocy w energetyce zawodowej, z uwzględnieniem mniejszej sprawności urządzenia.

 

Zrębki leśne zazwyczaj cechuje niższa zawartość wilgoci – ok. 30%, co
pozwala na ich spalanie w typowych kotłach do spalania biomasy. Zrębka jest bardzo różnorodna. Aby zapewnić wymagany poziom
zapotrzebowania na energię cieplną, potrzeba zróżnicowanej ilości
zrębki, w zależności od jej jakości.
Zalecamy użytkowanie kotłów serii MULTIFUEL ze zrębką klasy P16S
l u b P 3 1 S ( n o r m a P N - E N 1 7 2 2 5 - 4 ) o d p o w i e d n i o G 3 0 ,
G50 (norma ÖNORM M 7133)

KOSZTY WYPRODUKOWANIA 1 kWh


Dane oparte na informacjach z Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31.03.2022.
Wszystkie dane oraz ceny są orientacyjne i mają charakter informacyjny

 


Podane ceny są uśrednione na podstawie danych z 05.2022
Wszystkie dane oraz ceny są orientacyjne i mają charakter informacyjny
DLA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII