Tytuł projektu: *Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Zakład Ślusarski Greń Spółka Jawna*

Utworzono: 1 październik 2014

 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata: 2007-2013
Działanie 6.1. Paszport do Eksportu,
Kwota dofinansowania: 325 884,00 PLN

 

Tytuł projektu: "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Zakład Ślusarski Greń Spółka Jawna"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego